Lottonumero.com

Takaisin artikkelien luetteloon

Valitut systeemit

Sivua on katseltu 2434 kertaa.

Lottonumero.com-sivuston tekijä hankki Valitut systeemit -lehtisiä nettiantikvaariaatista. Tarkoitus oli tutustua johonkin mahdollisesti hyödylliseen lottonumeroiden ym. arpapelien historiaan, mutta lehtien sisältö on täynnä kryptisiä numerotauluja. Eivätkä lehtisten, joista vanhempi on vuodelta 1958 ja uudempi vuodelta 1960, johdantopuhe juuri tilannetta selvennä, kuten lukija voi itse seuraavasta todeta:

«Valitut systeemit»

Veikkaaja-lehden toimesta on usean vuoden aikana julkaistu systeemilehtisiä, joihin on koottu eräitä lehden tyypillisimpiä ja suosituimpia systeemejä. Niitä on jaettu ilmaiseksi veikkaajille. Viimeisen painoserän loputtua osoittautui tarkoituksenmukaiseksi uusia systeemilehtiset. Näin syntyi «Valitut systeemit», jossa on 42 tavallista systeemiä, 10 tuurisysteemiä ja 9 yllätyssysteemiä. Ne ovat yleensä yksinkertaisia ja pieniä, joten ne sopivat kenen kukkarolle tahansa. Joukossa on kuitenkin eräitä suurempiakin systeemejä, joita esimerkiksi «veikkausporukat» voivat käyttää. Painoteknillisista syistä systeemit eivät ole aivan tarkkaan täysin vaihdeltujen ottelujen lukumäärän mukaisessa järejstyksessä, mutta koska systeemejä on vain kuutisenkymmentä, toivomme, ettei tämä haittaa niiden käyttöä. Systeemejä käyttäviä veikkaajia kehoitamme tutustumaan seuraaviin ohjeisiin:

Systeemit kirjoitetaan kupongeille sarake sarakkeelta. Jos systeemi on kokoonpantu täydellisistä järjestelmistä, on jokainen järjestelmä ehdottomasti kirjoitettava eri kupongille.

Otteluja on kolmea eri laatua: varmoja, joita ei vallitsevan käytännön mukaan systeemimallissa esitetä, vaan veikkaajan on ne itse valittava. Varmaksi valittu kohde on veikattava kaikkiin sarakkeisiin samalla tavalla. Jos varmaksi on valittu esimerkiksi ykkönen, se on merkittävä ykköseksi joka sarakkeeseen. — Varmojen lisäksi on systeemeissä osittain ja täysin vaihdeltuja otteluja. Osittain vaihdellut ottelut on systeemimalleissa merkitty ykkösellä ja kakkosella. Jos veikkaaja haluaa käyttää kakkosen asemesta ristiä, on hänen muutettava asianomaisella vaakasuoralla rivillä kakkoset risteiksi. Samoin on hänen meneteltävä, jos hän haluaa käyttää ykkösen asemesta ristiä.

Täysin vaihdeltuja otteluja ovat sellaiset, joissa on otettu kaiki kolme mahdollisuutta huomioon. Nämä ottelut on veikattava systeemimallissa esitetyllä tavalla.

Jos systeemeissä on sekä osittain että täysin vaihdeltuja otteluja, esitetään ne systeemin alussa merkinnällä «vaihtelurajat”. Niitä ei missään tapauksessa saa merkitä systeemiin, koska ne ovat veikkaajalle vain ohjelma, jotta he tietäisivät, miten systeemissä on edellytetty ottelujen päättyvän.

Systeemien otsikkoina olevat merkinnät:

Kirjain tai kirjainyhdistelmä (S, TS tai Y) osoittaa systeemin laadun. S:llä merkityt systeemit ovat varsinaisia systeemejä, joissa eri tulosten välillä ei ole tehty eroa. TS:llä merkityt ovat tuurisysteemejä, jotka eroavat S-systemeistä siten, etteivät ne anna ehdottoman varmasti voittoa silloinkaan, kun vaihtelurajat on oikein valittu, vaan niiden voitonmahdollisuus on ilmoitettu kussakin tapauksessa erikseen. Y:llä merkityt systeemit ovat yllätyssysteemejä, ja niissä on joidenkin tai kaikkien ottelujen kohdalla pidetty jotakin tulosta todennköisimpänä (malleissa aina ykköstä ellei nimenomaan ole toisin ilmoitettu). Niissä on silti otettu huomioon se mahdollisuus, että ottelut päättyvätkin todennäköisistä tuloksista poikkeavasti. Systeemit antavat voittotuloksen, kun tietty määrä otteluja päättyy todennäköisimpään eli perusrivin tulokseen. Jos todennäköisimpänä tuloksena ykkösen sijasta olisi jossakin ottelussa pidettävä kakkosta, niin asianomaisen ottelun kohdalla on kaikkien ykkösten sijalle merkittävä kakkonen. Vastaavasti menetellään, ku todennäköisenä tuloksena on risti.

Otsikkomerkinnässä kirjaimen jälkeen seuraavat numerot tarkoittavat: ensimmäinn täysin vaihdeltujen ottelujen ja toinen osittain vaihdeltujen ottelujen lukumäärä ja kolmas numero tarkoittaa sarakemäärää. Esim. lyhennysmerkintä S 5—4—72 tarkoittaa systeemiä, jossa 5 on täysin vaihdeltua ja 4 osittain vaihdeltua ottelua (ja siis kolme varmaa) ja joka vaatii 72 saraketta.

Kunkin systeemin yhteydessäö on ilmoitettu systeemin takuu eli se tulos, jonka systeemi vähintään antaa, jos varmat ja osittain vaihdellut ottelut on valittu oikein.

Systeemit on tarkastettu sekä ilmoitetun takuun että sarakkeiden kohdalta. Mutta jos systeemit siitä huolimatta painovirheiden takia eivät annakaan vaadittua tulosta, ei systeemien julkaisija, Veikkaaja-lehti, vastaa siitä. Systeemien laatiminen vaatii paljon työtä ja aikaa sekä ennen kaikkea tarkkuutta. Jos systeemien julkaisija pantaisiin virheistä vastuuseen, ei kukaan uskaltaisi niitä julkaista. Mikäli kuitenkin veikkaajat havaitsevat virheitä, pyydämme, että he ystävällisesti ilmoittaisivat niistä Veikkaaja-lehdelle, jotta virheet voitaisiin uusissa painoksissa oikaista.

Tällaisten hankalasti ymmärrettävien “systeemien” sijaan selkokielistä peliviihdettä tarjoaa esimerkiksi Galaksino.

Takaisin artikkelien luetteloon